Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

19/07/2021

El nombre de jugadors actius es va incrementar un 8,36 % i hi ha 351.408 nous jugadors, segons l’Informe del jugador en línia 2020

D’acord amb l’Informe de l'Jugador en línia 2020, elaborat pel Ministeri de Consum, durant l’any 2020 el nombre de jugadors actius va créixer un 8,36% i es va situar en 1.481.727 persones, de les quals el 82,33% són homes i el 17,67% són dones. Addicionalment, l’informe indica que hi ha 351.408 nous jugadors.

El tram d'edats que concentra el 83,68% dels jugadors actius és el comprès entre els 18 i els 45 anys, segons la investigació.

Així mateix, el segment en el qual participa un major nombre de jugadors és el de les apostes (apostes esportives, hípiques, etc), amb 1.046.427 jugadors. Aquest tipus d’activitat va registrar un increment anual del 4,67%.

Les majors taxes de variació anual es registren en pòquer i casino (poker cash, poker torneig, black jack, màquines d'atzar, ruleta, punt i banca, etc) amb un 15,36% i 12,54% respectivament. Cal destacar que la majoria de jugadors (60,81%) va jugar només a un segment: 39,84% apostes, 1,38% bingo, 9,07% casino i 10,52% pòquer.

Despesa mitjana

L'Informe del Jugador en línia 2020 conclou que la despesa mitjana per jugador actiu és de 533 euros, tot i que precisa que aquesta dada es calcula a partir del conjunt de jugadors que juguen en línia, no de la població adulta en general. La despesa neta mitjana dels homes va ser de 574 euros a l’any, mentre que el de les dones és de 343 euros.

Per trams d’edat, la major despesa mitjana s'’ncrementa fins als 802 euros anuals en els jugadors amb edats compreses entre els 36 i 45 anys i la menor despesa neta mitjana és de 233 euros a l’any que correspon a jugadors amb edats compreses entre els 18 i els 25 anys.

Aquest informe presenta un resum per a cada any de les principals dades: nombre de jugadors i despesa mitjana per jugador, així com la seva distribució per sexe, edat i segment de joc; el nivell d'activitat dels jugadors mesurat pel nombre mitjà de mesos d’activitat i el nombre de jugadors actius en cada mes així com la distribució de dipòsits i retirades segons el mitjà de pagament.