Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

28/04/2021

Els més joves, de qualsevol origen social, són els que practiquen en major mesura les apostes en línia, segons l'Informe Joventut a Espanya 2020

D’acord amb l ‘«Informe Joventut a Espanya 2020» de l’Institut de la Joventut (INJUVE), presentat el passat mes de març, un 16,2% de joves reconeixen jugar habitualment a jocs d’apostes. Així mateix, un 12% del total de l’enquesta en la qual es basa l’estudi, diu que practica jocs d’atzar habitualment a través d’internet.

Aquest estudi ha analitzat en profunditat la ludopatia entre la joventut, entesa com una patologia de caràcter psicològic que comporta a una addicció als jocs d’atzar. El caràcter addictiu del joc és especialment preocupant quan es parla del col·lectiu jove, per trobar-se en una edat particularment vulnerable.

Una addicció masculinitzada

Quan s’analitzen els determinants i perfil dels que juguen a apostes es comprova que és una pràctica normalment masculinitzada. En el joc d’atzar en general participen el 26% dels homes enfront del 6,8% de les dones. Quan s’analitza el joc en línia la distància és més gran: el 19,5% dels homes enfront del 4,6% de les dones. A mesura que augmenta l’edat augmenta també la propensió al joc.

Les apostes en línia: una porta a la ludopatia més jove

Dels resultats d’aquest treball s’extreu que els més joves, de qualsevol origen social, són els que practiquen més les apostes en línia. Entre els 15 i els 19 anys, el 11,7% de joves juga en línia, mentre el 14,1% aposta tant en línia com fora: quan ets molt jove el format en línia facilita l’accés a les apostes.

A mesura que avança l’edat cada vegada més joves se sumen a aquesta pràctica, al temps que va guanyant terreny el joc en entorns online i offline, i guanyen preponderància els que estan ocupats laboralment o tenen menys estudis. L’Informe apunta també que les i els joves amb una mica de recursos, però d’entorns socials més vulnerables, són més propensos als jocs d’atzar.

L’«Informe Joventut a Espanya 2020» està elaborat a partir d’una mostra representativa de 6.467 joves d’entre 15 i 29 anys, residents a Espanya, als quals s’ha preguntat per la situació de l’educació, de l’ocupació, de l’emancipació, pels seus interessos i actituds pel que fa a l’oci, la sexualitat, la igualtat de gènere i el canvi climàtic, així com per l’efecte que la pandèmia ha tingut en les seves vides.

Aquest informe es presenta com una radiografia general de la situació de les i els joves espanyols elaborada a partir de dades fiables i representatius i que pretén servir de base per al disseny d’unes polítiques públiques de joventut que es tornen més urgents que mai per l’impacte de la Covid-19.

Més informació a l'enllaç:

http://www.injuve.es/prensa/noticia/presentacion-del-informe-juventud-en-espana-2020