Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

15/05/2022

Els operadors del joc van reduir els marges nets, així com la despesa en patrocini i promocions l'any en què van entrar en vigor les restriccions comercials

Les restriccions a les comunicacions comercials de les activitats del joc que va posar en pràctica el Ministeri de Consum el 2021 han coincidit amb reduccions en els resultats d'algunes de les principals variables incloses en l'Informe del mercat del joc en línia estatal d'aquell mateix any, com, per exemple, el marge net dels operadors o les despeses en màrqueting dirigit a patrocinis i promocions.

D'acord amb aquest informe, el 2021 el GGR (Gross Gaming Revenue o Marge Net de Joc), és a dir, l'import total de les quantitats dedicades a la participació en el joc, deduïts els bons i els premis satisfets per l'operador als participants, va ser de 815,30 milions d'euros, un 4,17 % menys que l'any anterior.

Així mateix, la despesa en màrqueting el 2021 de les empreses del sector del joc va ser de 460,04 milions d'euros, un 0,92 % menor que l'any anterior. En aquesta categoria en concret, ha augmentat la despesa en afiliats un 6,69 % i la publicitat un 1,61 %, però han disminuït un 29,31 % el patrocini i 1,14 % les promocions.

El nombre de jugadors actius el 2021 va ser de 1.470.303, un 0,61 % més baix que l'any anterior. En canvi, els dipòsits i les retirades totals realitzades pels participants al compte de joc segueixen la seva tendència creixent, i han augmentat, respecte del 2020, un 21,64 % i un 34,9 % respectivament.

Restriccions

Concretament, l'1 de maig del 2021 van entrar en vigor les restriccions sobre promocions de captació de clients nous, independentment de les condicions de la promoció. Així, els operadors només poden oferir promocions a aquells dels seus clients que, de manera acumulada, tenguin un compte de joc obert durant almenys 30 dies, o bé hagin estat verificats documentalment.

Així mateix, el 30 d’agost del 2021 van començar a regir les restriccions sobre comunicacions comercials de les activitats del joc en mitjans audiovisuals i patrocinis. En aquest sentit, es van establir limitacions en l'horari en què els operadors de joc poden emetre comunicacions comercials en serveis de comunicació audiovisual (entre la 01.00 h i les 05.00 h).

També es va prohibir l'ús de la imatge de marca de patrocinadors operadors d'activitats del joc, en béns i serveis dissenyats per a persones menors o dirigits principalment a aquest segment.

La norma aprovada estableix que no serà admissible —per part d'operadors del joc— el patrocini d'activitats, esdeveniments esportius o retransmissions dirigits específicament o la participació dels quals estigui restringida en exclusiva a menors d'edat.

Tampoc no es poden fer activitats de patrocini que consisteixin en la utilització del nom d'un operador per identificar una instal·lació esportiva o qualsevol centre d'entrenament. De la mateixa manera, no estan permeses les activitats de patrocini que impliquin substituir el nom d'un equip de competició esportiva o de qualsevol altra entitat aliena al sector dels jocs d'atzar.

Finalment, s'estableix la prohibició del patrocini d'empreses del joc en samarretes i equipaments esportius.

Podeu consultar l'informe complet a l’enllaç següent: https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-mercado-juego-online-estatal-2021