Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

13/10/2021

Informe «Addiccions comportamentals 2020»: en 2019 i 2020 va augmentar l’ús compulsiu d’Internet i un 20 % dels estudiants de 14 a 18 anys presenten un risc d’addicció elevat

D’acord amb aquest estudi, el 6,1 % dels estudiants de 14 a 18 anys presentaria un trastorn potencial per l’ús de videojocs. Aquest percentatge es duplica (12,1 %) quan la població de referència és la d’estudiants que han jugat a videojocs en els últims dotze mesos

 

Segons l’informe «Addiccions comportamentals 2020», elaborat per l’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions, a través de l’enquesta ESTUDES, en 2019-2020 va augmentar la prevalença de l’ús compulsiu d’Internet en la població de 15 a 64 anys, i un 20 % dels estudiants de 14 a 18 anys presenten un risc elevat d’estar fent un ús compulsiu d’Internet.

Així, tant el 2015 com el 2017, gairebé un 3 % de la població de 15 a 64 anys feia un possible ús compulsiu d’Internet a Espanya, el que suposaria una xifra estimada d’aproximadament 900.000 persones. En 2019/2020 aquesta prevalença va augmentar al 3,7 %, la qual cosa suposa una xifra estimada d’aproximadament 1.139.000 persones.

Els resultats són semblants, tant per a homes com per a dones, en cadascuna de les edicions de l’enquesta. No obstant això, les dades sobre un possible ús compulsiu d’Internet és superior entre els més joves (15-24 anys).

Segons aquest informe, l’ús compulsiu és un fenomen creixent del nostre temps que sobretot es dona entre els grups més joves. En els últims anys, l’ús problemàtic d’Internet ha transcendit la consideració de trastorn del control d’impulsos per enquadrar-se en les addiccions comportamentals, tot acceptant que té una base comuna amb la resta de conductes addictives.

Estudiants de 14 a 18 anys

El 2018, un 20 % dels estudiants de 14 a 18 anys presenten un risc elevat d’estar realitzant un ús compulsiu d’Internet a Espanya, xifra lleugerament inferior a la registrada el 2016 (un 21 %). Entre els resultats per edat no s’observen diferències significatives i es detecten les majors prevalences als 18 anys (22,3 %).

Ús de videojocs

L’enquesta ESTUDES entre la població d’estudiants de 14 a 18 anys revela que a Espanya el 82,2 % dels estudiants declaren haver jugat a videojocs en l’últim any. Pel que fa a l’activitat amb els eSports (competicions estructurades de videojocs), en els últims dotze mesos el 47,9 % dels alumnes han jugat i el 34,7 % han estat espectadors mentre altres jugaven.

Per sexes, s’observa com les tres activitats són molt més freqüents entre els al·lots que entre les al·lotes. Per exemple, en el cas dels videojocs, el 96 % dels al·lots han jugat en el darrer any, percentatge que baixa al 69 % en el cas de les al·lotes. Per edats, es registren les majors prevalences entre els estudiants de 14 anys i es redueixen segons avança l’edat dels alumnes.

Si s’analitza la freqüència amb què els estudiants han jugat a videojocs en l’últim any, destaca que prop del 50 % ho han fet almenys setmanalment. En la banda oposada, un 14,2 % dels alumnes han jugat com a màxim tres dies a l’any. Per sexe, són els homes els que han utilitzat els videojocs amb una major freqüència en els últims dotze mesos. Per edat no s’observen diferències destacables.

Els resultats de l’enquesta mostren que la gran majoria dels estudiants que han jugat a videojocs en els últims dotze mesos dediquen menys de dues hores al dia a aquesta activitat, sent tan sols un 5,6 % d’entre tots els estudiants aquells que han jugat més de cinc hores a el dia. Per sexe, s’aprecia que són els al·lots els qui dediquen un major nombre d’hores a jugar amb els videojocs, mentre que per edat no s’aprecien diferències de conducta ressenyables.

Així mateix, set de cada deu estudiants que han jugat a videojocs ho han fet sense cap despesa de diners associada per millorar la seva posició, el seu personatge, accessoris, imatge, etc., mentre que un 19,2 % indica haver gastat menys de 50 € i es registra que una mica menys del 10 % s’han gastat en l’últim any més de 50 € per aquests motius. Pel que fa al sexe, són els joves els que han gastat majors quantitats de diners i, per edat, els més joves són els que més diners han gastat.

Possible trastorn per ús de videojocs

Entre el total d’estudiants de 14 a 18 anys, el 6,1 % presentaria un potencial trastorn per l’ús de videojocs, segons l’escala basada en criteris DSM-V. Aquest percentatge es duplica (12,1 %) quan la població de referència és la d’estudiants que han jugat a videojocs en els últims dotze mesos. Per sexes s’aprecien grans diferències: aquest percentatge supera el 10 % entre els al·lots, mentre que entre les al·lotes la dada és inferior al 2 %. Per edat, les majors prevalences de possible trastorn es registren entre els alumnes de 14 i 15 anys.

Pel que fa a l’ús de videojocs en els últims dotze mesos, s’observa que la freqüència d’ús és molt més gran entre els estudiants de 14 a 18 anys que presenten un possible trastorn que entre el total d’estudiants de 14 a 18 anys jugadors.

També s’observen grans diferències en el temps dedicat, de mitjana, en un dia qualsevol a jugar als videojocs. Aquells estudiants amb un possible trastorn li dediquen, de mitjana, més temps que la resta d’estudiants de 14 a 18 anys a aquesta activitat. El 26,1 % dels estudiants de 14 a 18 anys amb un possible trastorn per videojocs dedica, de mitjana, més de cinc hores al dia davant del 5,6 % del total d’estudiants de 14 a 18 anys.

Els resultats indiquen que els estudiants de 14 a 18 anys amb un possible trastorn per videojocs han gastat en l’últim any molt més doblers en videojocs per millorar la seva posició, personatge, accessoris, imatge, etc., que el total dels estudiants de 14 a 18 anys jugadors.

Respecte a un altre tipus de conductes dels estudiants amb un possible trastorn per videojocs, s’observa que la prevalença de joc amb diners en línia, presencial o possible joc problemàtic, és més gran en aquest grup d’estudiants que entre el total d’estudiants de 14 a 18 anys.