Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

14/09/2022

La Llei balear de Joc llesta per iniciar els tràmits europeus

El Govern ha presentat a la Comissió del Joc de les Illes Balears les aportacions del CES a la nova normativa autonòmica, últim pas abans d'iniciar els tràmits europeus

La Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica va convocar el mes de setembre la Comissió del Joc de les Illes Balears per a presentar-los l'últim esborrany de l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears.

La Comissió, que reuneix totes les associacions del sector i els sindicats, ha rebut, de part del director general de Comerç, Miguel Piñol, l'última versió de la proposta de modificació de la llei balear del joc, que recull les recomanacions del Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears.

Es tracta de l’ultim pas abans d’iniciar els tràmits europeus previs a la seva entrada en el Parlament de les Illes Balears.

Les novetats més importants que resulten d'aquestes incorporacions inclouen: la limitació a 500 m de distància mínima entre salons de joc en el terme municipal de Palma; l'extensió de la prohibició de situar màquines de joc en les proximitats dels centres educatius de persones menors d'edat a tota mena de centres educatius, independentment de l'edat de les persones a les quals estiguin dirigits; o l'ampliació del període de prescripció de les infraccions lleus de sis mesos a un any.

D'altra banda, amb la incorporació de les últimes aportacions se suprimirà l'obligatorietat d'establir sistemes d'activació i desactivació en les màquines de tipus B, encara que s'haurà de mantenir la màquina en suspens amb una pantalla de verificació d'edat, i es permetrà indicar el nom comercial i la marca de l'establiment en les façanes dels salons de joc, bingos, casinos o cases d'apostes.

Les Balears seran la primera comunitat autònoma que no concedirà més llicències de joc.

La proposta de modificació de la llei de joc del Govern de les Illes Balears fixa un màxim de 75 sales de joc per cada milió d'habitants —ara partim de 140 sales— i inclou la moratòria automàtica de noves llicències fins que s'aconsegueixi aquesta xifra, és a dir, fins que el nombre actual de sales de joc i apostes no es redueixi a la meitat.

Al mes d'abril passat, el vicepresident i conseller Juan Pedro Yllanes ja va fer pública aquesta mesura, amb la qual el Govern s'assegura que no es concediran més llicències de joc a les Illes en les pròximes dècades. Les Illes Balears es converteixen així en la primera comunitat autònoma de tot l'Estat a impedir, de facto, l'obertura de noves sales de joc i de noves cases d'apostes.

«La modificació de la llei del joc atén les demandes de la societat civil que, en els últims anys, ha mostrat la seva preocupació davant la proliferació de l'oferta de joc, i la necessitat d'adoptar nous marcs normatius que posin fre a un creixement excessiu», ha explicat Miquel Piñol, qui recordava a més algunes de les mesures adoptades pel Govern fins avui, com la primera moratòria per a noves llicències entre 2020 i 2022, que va permetre parar una dinàmica d'obertures sense límit, o la suspensió de llicències en les acaballes de la moratòria, amb l'objectiu de consolidar la replanificació sectorial, retardada per l'impacte econòmic i social dels efectes de la pandèmia.

Piñol ha insistit, a més, en l'aposta del Govern «per les polítiques de prevenció de les addiccions, de protecció dels nostres menors i col·lectius més vulnerables, de pau social i convivència veïnal».

El Govern de les Illes Balears considera el joc des d'una perspectiva integral de responsabilitat social i com un fenomen complex davant el qual s'han de combinar accions preventives, de sensibilització, i de control i reparació dels efectes negatius que se'n puguin derivar.