Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

15/10/2021

L’enquesta EDADES 2019-2020 a les Illes Balears mostra un possible ús compulsiu d’Internet en el 32,80 % de les persones entre 15 i 24 anys

El 66,5 % de la població entre 15 i 64 anys enquestada a Balears reconeix haver jugat amb diners presencialment, mentre que un 4,9 % ho ha fet en línia

L’enquesta EDADES 2019-2020 realitzada a les Illes Balears està dirigida a la població general d’entre 18 i 64 anys, residents a la comunitat autònoma. Per aquesta edició la mostra va ser de 540 enquestes, més petita que en anys anteriors, perquè es va veure interrompuda per la pandèmia de Covid-19.

Pel que fa a el joc amb diners a Internet, un 4,90 % de la població estudiada ha realitzat aquesta pràctica. La major prevalença es dóna en el tram d’edat de 35 a 44 anys (6,90 %), seguits dels trams de 25 a 34 anys (5,60 %) i de 15 a 24 anys (4,90 %).

En canvi, el joc amb diners presencial entre la població de 15 a 64 anys té una major incidència, amb una mitjana del 66,5 %. El tram d’edat de 55 a 64 és el que majoritàriament declara haver jugat (84,40 %), seguit de la població de 45 a 54 anys (81,30 %), de 35 a 44 anys, (69,20 %), de 25 a 34 anys (58,20 %) i, finalment, un 28,30 % del tram de 15 a 24 anys.

Pel que fa a l’ús compulsiu d’Internet, l’enquesta EDADES per a les Illes Balears revela que la major incidència d’un possible ús compulsiu es presenta a la població de 15 a 24 anys (32,80 %), seguit del tram de 25 a 34 anys (18,20 %), de 35 a 44 anys (14,60 %), de 45 a 54 anys (7,40 %) i de 55 a 64 anys (6,90 %). Per sexes, els percentatges són similars: un 14,7 % són homes, mentre que un 15,5 % són dones.

Consulta les dades de l'enquesta: https://www.caib.es/sites/padib/es/observatori_autonomic_de_drogues/