Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

09/10/2020

Les dades del joc en línia mostren la importància del seguiment d'aquesta modalitat per part de les administracions públiques

A propòsit de l’informe Joc i Societat 2020 presentat per la patronal del joc CEJUEGO, en el qual s’aborda el joc en línia a partir de dades de la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ), es reitera la importància del seguiment d’aquesta modalitat per part de les institucions públiques responsables, així com d’unitats formades per equips multidisciplinaris.

Algunes dades en què posar el focus

La patronal del joc fa referència en el seu informe a dades de Sanitat referides a trastorns per joc, fins al maig de 2019, segons les quals al voltant de 7.000 individus pateixen aquestes problemàtiques. Es tracta, segons l’informe, de dades «estables», però assenyalen que s’estan incrementant altres problemes de comportament, com ara quadres depressius, alcoholisme, drogoaddicció, etc.

D’altra banda, es destaca que el perfil dels clients de joc en línia és fonamentalment masculí: més del 80 % són homes. Només al bingo la presència de dones arriba al 40 %.

També se subratlla que els que juguen en línia no exclouen el joc presencial. Sistemàticament, el 90 % declara que participa en jocs presencials tant a les sales de joc com comprant butlletes.

Així mateix, hi ha una tendència a l’increment de el joc en línia en dies laborals. Les respostes referides a aquests dies van passar del 75,6 % el 2016 a un 86 % el 2019, darrera dada disponible. En els dies laborables l’accés a les webs de joc en línia es destina a apostes esportives, bingo, jocs de casino i a jocs de loteria.

L’estudi inclou les dades de la DGOJ, segons les quals les franges d’edat més joves entre els jugadors recullen més del 60 % dels clients del joc en línia.

Així, els jugadors d’entre 18 i 25 anys van representar el 2018 el 26,9 % del total, mentre que els d’entre 26 i 35 anys van ser el 34,4 %. Els clients d’entre 36 i 45 anys el 22,1 % i els d’entre 46 i 55 anys el 10,4 %.

L’estudi de CEJUEGO reconeix que, d’acord amb les dades de la DGJO, Internet és un hàbitat favorable per a les apostes, ja que més de les tres quartes parts dels clients hi juguen.

Així mateix, els clients actius en la modalitat de joc d’apostes han mantingut una tendència a l’alça des de 2016.

Actius per tipus de joc en línia, segons la DGOJ

El nombre de clients actius alguna vegada a l’any va passar de 977.776 el 2016 (75 %) a 1.077.834 el 2017 (77,3 %) i a 1.142.487 el 2018 (77,4 %), darreres dades disponibles.

Els jocs de casino han tingut un increment sostingut en el terreny en línia en registrar 405.070 clients el 2016 (31,1 %), 476.994 el 2017 (34,2 %) i 574.862 el 2018 (38,9 %).

Pel que fa al pòquer, els clients que es van connectar el 2016 sumen 389.592 (29,9 %), el 2017 van ser 337.098 (24,2 %) i el 2018 es va assolir la suma de 360.658 (24,4 %).

Els clients de bingo també mantenen la tendència a l’alça: el 2017 van ascendir a 72.926 (5,6 %), el 2018 van ser 92.360 (6,6 %) i el 2018 van arribar a la xifra de 101.686 (6,9 %).

Per a més informació podeu descarregar el següent document