Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

16/02/2021

Les Illes Balears són la comunitat autònoma on més ha crescut el nombre de persones autoprohibides del joc el 2020, segons dades del Ministeri de Consum

D’acord amb el Registre estatal del Ministeri de Consum, les Illes Balears són la comunitat autònoma on més ha crescut el nombre de persones autoexcloses del joc el 2020, un 56,9 %, en comparació amb les dades de 2019. Concretament, en el Registre estatal consten 1.183 persones autoprohibides a les Illes durant el 2020, davant les 754 de 2019.

Cal destacar que actualment hi ha un registre de caràcter estatal i cada comunitat autònoma en té un de propi. La base de dades que depèn del Ministeri de Consum impedeix l’accés al joc en línia, mentre que, si una persona s’inscriu en el de la seva comunitat, veurà restringida la seva capacitat de jugar en els establiments físics de joc regulats per les comunitats autònomes.

Amb l’objectiu de facilitar aquest procés, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears va habilitar el 2020 una oficina única a les seves instal·lacions perquè les persones interessades poguessin inscriure’s de manera més àgil en el Registre d’autoprohibits.

El Registre d’autoprohibits impedeix l’accés a locals de joc i apostes a les persones que s’hi donen d’alta. D’aquesta manera, l’Administració i les empreses impossibiliten l’entrada a locals de joc i, en el cas del Registre estatal, també impedeix l’accés a portals en línia en què es pot apostar. En aquesta base de dades es poden inscriure voluntàriament les persones que es volen protegir a si mateixes i les seves famílies dels efectes d’una acció compulsiva del joc.

Es pot accedir a la nota de premsa del Ministeri de Consum a través de l’enllaç següent:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Paginas/2021/170121-juego-online.aspx