Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Qui som

L’Observatori del joc en online, del videojoc i d’addiccions derivades (OJO) és una iniciativa pionera a Espanya, impulsada per la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, que té com a objectiu cercar, desenvolupar, publicar i distribuir informació referent a les noves modalitats dels jocs d’atzar, jocs amb doblers o similars, que puguin generar comportaments addictius, compulsius o patològics. Aquest Observatori també farà comunicacions sobre formes de prevenció, afectacions i tractaments derivats d’aquests comportaments.

Tota la informació generada per aquest òrgan està dirigida principalment a les administracions públiques reguladores del joc, és a dir: el Govern central, el Govern balear, els ajuntaments, els serveis d’inspecció o els cossos de seguretat. Però també a altres administracions implicades, professionals i a l’opinió pública en general.

A més d’altres documents i informes, l’OJO publicarà una memòria anual en la qual es recollirà tota l’activitat realitzada durant cada exercici. Així mateix, podrà posar en marxa campanyes informatives periòdiques.

Actualment integren l’OJO la Direcció General de Comerç, la Direcció General d’Innovació, la Direcció General de Salut Pública, la Unitat de Conductes Addictives, el Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB), la Universitat de les Illes Balears, l’Associació Juguesca, la Fundació Bit, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB) i Projecte Home, així com la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca (FAPA Mallorca).

Cal destacar que, d’acord amb el document de creació d’aquest Observatori, el seu funcionament es duu a terme amb recursos propis de la Comunitat Autònoma, és a dir, no té cap cost addicional per als comptes públics. En qualsevol cas, i quan sigui necessari, serà la direcció general del Govern de les Illes Balears que tengui la competència de regulació del joc —en aquest cas, la Direcció General de Comerç— l’encarregada de fixar un pressupost d’acord a les inversions que es contemplin per any o per actuació.